Strandaquiz`n på nett

Strandaquiz`n på www.twitch.tv har vorte ein suksess, og laurdag 30. mai kl. 20.00 er vi på plass med ny sending. Det faste quizmannskapet vårt satsar endå ein gong på å samle inn kjærkomne kroner til eit kulturhus nesten utan andre inntekter og vi vonar mange vil vere med å støtte det gode tiltaket.

Billettar kan kjøpast her på sida, eller ein kan Vippse ein ønska sum til Storfjord Kulturhus Vipps nr. 599860

Fleire opplysninga finn du på Facebooksida Strandaquiz`n


Billettar til Strandaquiz`n på nett

  1. Lau 30. mai kl 20:00 100/50 kr   Stranda Kjøp
Vis hele programmet
_
_
_